Regulamin

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Kiomenko.pl


 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kiomenko.pl prowadzony jest przez firme: SkyBlow Jerzy Urban, 35-326 al. Tadeusza Rejtana 53a Rzeszów NIP: 517-015-41-30 REGON: 180956345 e-mail: skyblow@skyblow.com, strona: www.SkyBlow.com
2.  Dokonanie zamówienia, bądź wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
3.  Sklep prowadzi sprzedaż detaliczna elektroniki użytkowej w szczególnosci sprzętu komputerowego i akcesoriów.
4.  Wszystkie dostępne produkty sa nowe i posiadają gwarancję.
5.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Wstępne zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.kiomenko.pl

3.  Po złożeniu wstępnego zamówienia na naszej stronie, wysyłana jest informacja mailowa celu ostatecznego zaakceptowania przez Kupującego zamówienia. Ostateczne zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

4.  W przypadku zaistnienia sytuacji w której zostanie stwierdzony brak produktu zamówionego we wstępnym zamówieniu, ostateczne zamówienie będzie mogło być anulowane lub zrealizowane częściowo.

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1.  Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto.

2.  Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów jednak zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa
realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z formami płatności na naszej stronie Formy płatności.

 

 

§4. DOSTAWA

 

1.  Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2.  Koszty wysyłki sa stale dla pojedynczego zamówienia i są niezależnie od ilości zamawianych towarów. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
3.  Koszty dostawy ponosi Kupujący. Zachęcamy do zapoznania się z formami wysyłki na naszej stronie Koszty Dostawy.

4.  Wszystkie produkty są nowe i wysyłane bezpośrednio od Dystrybutora do Klienta końcowego.

5.  W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury droga elektroniczna jest ona wysyłana na wskazany adres e-mail, w przeciwnym wypadku dostarczany jest dowód zakupu droga pocztowa. Wyrażenie zgody na otrzymanie faktury droga elektroniczna jest możliwe podczas składania zamówienia (poprzez odpowiednie pole do zaznaczenia). Niezależnie od powyższego wyrażenie zgody bądź nie wyrażenie zgody na dostarczenie faktury droga elektroniczna może byc dokonane w dowolny inny sposób np. mailowo / telefonicznie.

6.  Podczas odbioru towaru należy sprawdzić stan paczki a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia spisać protokół szkody w obecności kuriera dzięki czemu będzie możliwe dochodzenie ruszczeń od firmy kurierskiej z tytułu uszkodzenia przesyłki.

7.  Po oględzinach zewnętrznych paczki należy sprawdzić zgodność przesyłki z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem prosimy o kontakt z nami celu podjęcia działań reklamacyjnych.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.  Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru. Zwracany towar należy dostarczyć w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy (wzór odstąpienia od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać zawiera zalacznik zamieszczony poniżej niniejszego regulaminu).

W przypadku decyzji o zwrocie Produktu, bardzo prosimy Państwa o kontakt z nami w celu otrzymania szczegółowych wskazówek.

2.  Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwlocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.  Punkty §5.1 oraz §5.2 nie maja zastosowania do specjalnej grupy produktów:

  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu


 

§6. GWARANCJA

 

1.  Wszystkie oferowane towary objęte są Gwarancja.
2.  Reklamacji Produktu można dokonać dostarczając Produkt na nasz adres bądź w jednym z punktów serwisowych Producenta.

W przypadku decyzji o reklamacji Produktu, bardzo prosimy Państwa o kontakt z nami w celu otrzymania szczególowych wskazówek.

 

 

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
2.  Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgoda na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
3.  Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4.  Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu można wysłać wiadomość z określona dyspozycja na adres e-mail: sklep@kiomenko.pl, skontaktować się z nami w dowolny inny sposób, bądź dokonać zmian po zalogowaniu się na swoje Konto.

 

 

§8. INFORMACJE TECHNICZNE

 

1. Do obsługi strony internetowej www.kiomenko.pl wystarczająca jest przeglądarka Mozilla Firefox, Chrome, Opera bądź IE. Zalecamy posiadanie uaktualnionych wersji wymienionych przeglądarek.


 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2.  Zawartość stron internetowych sklepu Kiomenko.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ja traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
4.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2013.05.10

 


ZAŁĄCZNIKI

 

1.  Oświadczenie odstąpienia od umowy pobierz

 


 

 

  

Ta strona uzywa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis moze dzialac lepiej. Dowiedz sie wiecejOK, rozumiem


 

 
Telefon:
+48 690 540 256
 
e-mail
 
Zapisz sie na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz sie
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone